Privacybeleid

Privacy

Nanny’s B.V., gevestigd te kornoelje 111, 2262 AX Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nanny’s B.V. verwerkt de volgende gegevens bij een inschrijving, reservering online of telefonisch: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum van het kind, datum waarop het kind komt spelen, Overige persoonsgegevens zoals informatie die u verstrekt in open tekstvelden en telefonisch.

Tijdens de inschrijving wordt het ID-nummer van zowel de ouder/verzorger als het kind geregistreerd. Dit doen we omdat wij het kind toevertrouwd krijgen om te spelen op onze binnenspeelplaats en wij het kind en de ouder/verzorger direct kunnen identificeren en contacteren bij een eventueel onvoorziene situatie.

Nanny’s B.V. maakt gebruik van cameratoezicht op onze locatie. Deze camerabeelden gebruiken we voor de veiligheid van onze locatie. We kunnen de camerabeelden ook gebruiken om incidenten te registreren. Mocht er zich onverhoopt een incident voordoen of wanneer de huisregels of algemene voorwaarden worden overtreden dan wordt hiervan een registratie gemaakt door Nanny’s B.V. Deze incidentenregistratie kan ook persoonsgegevens over de ouder/verzorger of het kind bevatten wanneer er betrokkenheid is bij een incident of bij het overtreden van de huisregels of algemene voorwaarden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: contact opnemen voor het ophalen van uw kind, eventuele incidenten en marketingdoeleinden.

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Tijdens de inschrijving verwerken we uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wederzijdse overeenkomst. Ook verwerken we uw gegevens in het belang van de veiligheid van uw kind en onze medewerkers.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens van u verwerken omdat dat noodzakelijk is in verband met onze wettelijke verplichting. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om ons aan bepaalde veiligheidsnormen te houden en incidenten te registreren.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd na twee jaar, mits u binnen die twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden enkel en uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nanny’s B.V. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@nanny-s.com